Dog Fitness

Dogfitness neboli posilování psa je pro aktivního chlupáče stejně důležité, jako posilování pro vrcholového sportovce. Aby byl náš chlupatý sportovec v té nejlepší kondici a byl pro něj daný sport pokud možno bezpečný, správné nasvalení je velmi důležité. Stejně jako člověk, i pes upřednostňuje svou pravou nebo levou stranu, není tedy ani rovnoměrně nasvalen. Posilováním na vhodných balančních pomůckách toto můžeme ale změnit.

Díky balančnímu cvičení pes získá:

  • Lepší koordinaci pohybu
  • Posílení středu těla
  • Nasvalení
  • Zapojení méně používané strany
  • Větší rovnováhu a uvědomění si vlastního těla
  • Větší rozsah pohybu