FitPAWS bezpečnostní pokyny, návod k použití a údržbě

FitPAWS bezpečnostní pokyny, návod k použití a údržbě

 • Začněte používat balanční pomůcky až poté, co jste si detailně přečetli tyto pokyny.
 • Uživatel bere na sebe rizika spojená s používáním tohoto produktu. Společnost Ball Dynamics International, LLC neručí za újmu nebo poškození způsobené v důsledku používání balančního disku.
 • VAROVÁNÍ – nebezpečí udušení; obsahuje drobné části. Výrobek není určen pro děti mladší 3 let.
 • Při nafukování NIKDY nepřekračujte maximální povolený průměr.
 • Před použitím VŽDY zkontrolujte drápky vašeho psa. Ty by měly být krátce zastřižené, jelikož ostrý dráp může pomůcky poškodit.
 • Používejte zdravý rozum. Když budete se psem pracovat na jakémkoliv kondičním zařízení, nikdy vašeho psa nadměrně nezatěžujte nebo neunavujte.
 • S cvičebním programem jsou spojena rizika. Před započetím jakéhokoliv tréninkového programu proto zkonzultujte nejprve zdravotní způsobilost vašeho psa s veterinářem.
 • Zajistěte při použití dostatečný prostor okolo balanční pomůcky tak, aby se v blízkosti nenacházel nábytek nebo jiné předměty, které by mohly způsobit zranění. Zkontrolujte také podlahu, zda se na ní nenacházejí drobné ostré předměty, které by mohly pomůcku propíchnout.
 • Nepoužívejte tuto pomůcku na kluzkém povrchu, aby nedošlo k jejímu pohybu během používání.
 • Před každým použitím zkontrolujte celý tréninkový prostor, drápy i srst vašeho psa a odstraňte případné ostré předměty, které by mohly pomůcky protrhnout.
 • Tento výrobek není hračka a pes by ji měl používat pouze pod dohledem způsobilé osoby.
 • Před každým použitím zkontrolujte, zda se na balanční pomůcce nenachází nějaké díry, trhliny, oděrky, opotřebovaná místa nebo jiné defekty, díky nimž by mohlo dojít k selhání výrobku během používání.
 • Pokud poškození najdete, výrobek NEPOUŽÍVEJTE! V takovém případě výrobek nahraďte jiným. Nesnažte se ho opravit nebo zalepit.
 • Nepoužívejte na tyto pomůcky drsná nebo abrazivní chemická čistidla, která by ho mohla poškrábat.
 • Nevystavujte výrobek nadměrným teplotám ani přímému slunci.
 • Doba použitelnosti výrobku při správném používání závisí na množství zátěže. Balanční pomůcky by se měly vyměnit každý rok, jsou-li používané v ústavním nebo komerčním prostředí, nebo každé dva roky, pokud slouží k osobnímu užití.
 • Uschovejte si tento návod k použití.
FitPAWS balanční pomůcky se mohou používat v rámci zpevňovacích aktivit nebo pro balanční trénink sportujících či pracujících psů či za účelem terapie a rehabilitace zvířete.
 
 
Doporučené velikosti
 
FitPAWS Balanční disk (čočka) má rozměr tréninkové plochy 35,6 cm nebo 56 cm v případě velké čočky. Pokud chcete, aby váš pes stál všema čtyřma nohama na disku a měl přirozený postoj bez nahrbených zad, budete muset použít více než jeden disk. Pokud budete výrobek používat převážně ke zpevňovacím cvikům, vyberte velikost vhodnou k velikosti vašeho psa tak, aby mohl stát pohodlně dvěma nohama na disku a dvěma na zemi.

FitPAWS Peanut Trax (tzv. burák) má průměr 50 cm a je dlouhý 90 cm. Vhodné pro malé a střední psy, maximální vzdálenost předních a zadních pacek by měla být 50 cm. Pokud budete výrobek používat převážně ke zpevňovacím cvikům, vyberte velikost vhodnou k velikosti vašeho psa tak, aby mohl stát pohodlně všemi čtyřmi na buráku. U větších psů je nutno použít větší velikost.
 
FitPAWS balanční kost má délku 58 cm. Je vhodná pro menší psy. Pokud budete výrobek používat převážně ke zpevňovacím cvikům, pro menšího psa vám postačí jedna kost, pro většího je potřeba zakoupit dvě balanční kosti nebo využít kost v kombinaci s jiným typem balanční pomůcky.
 
 
Pokyny k nafouknutí
 
Vyjměte výrobek z obalu. Ujistěte se, jestli vlastníte správnou FitPAWS balanční pomůcku.
 
K nafouknutí FitPAWS Peanut Trax a FitPAWS balanční čočky 56 cm použijte pumpičku s kónickým nástavcem. Na straně míče či čočky uvidíte bílou zátku, kterou musíte nejprve odstranit, aby se vzduch mohl dostat dovnitř. Nástavec pumpičky vsuňte do otvoru, nafoukněte a rychle opět ucpěte otvor zátkou, aby vzduch neucházel. Pro upuštění vzduchu jednoduše odstraňte zátku a vypusťte vzduch na požadovaný objem. Čím víc bude míč (ev. čočka) nafouknutý, tím méně se bude pohybovat, když na něm bude váš pes stát, a o to méně bude cvičení náročné. Pokud bude míč nafouknutý méně, bude se pohybovat dynamičtěji a cvičení bude pro psa náročnější.
 
K nafouknutí FitPAWS balanční kosti a FitPAWS balanční čočky o průměru 33 cm použijte pumpičku s jehlovým nástavcem. Ujistěte se, že je jehla před nafukováním zcela zasunutá do otvoru a v rovině s povrchem kosti. Pro upuštění vzduchu z balanční pomůcky použijte jehlový nástavec, který sundáte z pumpičky a samostatně ho zasunete do kosti / čočky. Tu následně zmáčkněte a upusťte požadovaný objem vzduchu.
 
 
Omezená záruka

Společnost Ball Dynamics International, LLC garantuje původnímu odběrateli záruku na výrobní vadu v délce 90 dní od data prodeje. Pokud se na výrobku objeví známka poškození z výroby během tohoto období, kontaktujte nás, prosím, na adrese:
 
Barbora Pulpánová
Liberecká 461
Hodkovice nad Mohelkou, 463 42
 
Na základě této záruky je jediným řešením výměna produktu ze strany společnosti Ball Dynamics International, LLC. Pokud se prokáže, že poškození pochází z výroby, společnost Ball Dynamics International, LLC Vám produkt vymění do 90 dnů od obdržení poškozeného výrobku. Pokud bude distribuce tohoto výrobku mezitím již ukončena, poskytne Vám společnost Ball Dynamics International, LLC srovnatelný produkt dle vlastního uvážení. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nedbalostí, špatným zacházením nebo údržbou v rozporu s pokyny k použití a údržbě, vlivem nerozumného zacházení nebo nehody, úpravy nebo běžného opotřebení.

SPOLEČNOST BALL DYNAMIC INTERNATIONAL, LLC NENESE ZODPOVĚDNOST ZA NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLIV DRUHU, TÝKAJÍCÍ SE OSOB, OBCHODU NEBO MAJETKU, AŤ UŽ JAKO DŮSLEDEK PORUŠENÍ ZÁRUKY, ZANEDBÁNÍ APOD. ZODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI BDI SE OMEZUJE POUZE NA VÝMĚNU PRODUKTU V PŘÍPADĚ NEDODÁNÍ KVALITNÍHO VÝROBKU A V SOULADU S POSKYTNUTOU ZÁRUKOU. ŽÁDNÁ DALŠÍ ZÁRUKA, AŤ UŽ PŘÍMÁ NEBO NEPŘÍMÁ, VČETNĚ NEPŘÍMÉ ZÁRUKY PRODEJCE NEBO ZPŮSOBILOSTI K URČENÉMU ÚČELU, NENÍ POSKYTNUTA. KAŽDÁ NEPŘÍMÁ ZÁRUKA TOHOTO DRUHU JE VÝSLOVNĚ VYLOUČENA. V PŘÍPADĚ, ŽE PŘÍSLUŠNÝ ZÁKON ZABRÁNÍ ZŘEKNUTÍ SE ZODPOVĚDNOSTI ZA NEPŘÍMOU ZÁRUKU, TATO NEPŘÍMÁ ZÁRUKA JE OMEZENA NA DOBU TRVÁNÍ PŘÍMÉ ZÁRUKY ZMÍNĚNÉ VÝŠE.