Pravidla k vánoční hře na FB

PRAVIDLA VÁNOČNÍ HRY NA FACEBOOKU (25.11.-4.12.2020)

 1. ORGANIZÁTOR

Organizátorem soutěže je Barbora Pulpánová IČ: 04405668, sídlem Liberecká 461, Hodkovice nad Mohelkou 463 42, Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku (Magistrát města Liberce) od 16.9.2015 (dále jen “Organizátor”).

 1. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 25. 11. 2020 od jejího prvního uveřejnění Organizátorem na sociální síti Facebook do 4. 12. 2020 23:59 hod.

Soutěž je teritoriálně omezená na území České republiky a probíhá výlučně prostřednictvím sociální sítě Facebook.

 1. JAK SE SOUTĚŽE ZÚČASTNIT?

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní soutěžní zadání dle uvedených pokynů.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Organizátoru či k osobám s Organizátorem personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.

Podmínkou účasti je být registrován jako uživatel na sociální síti Facebook, a to po celou dobu konání soutěže až do vyhlášení výsledků soutěže.

 1. MECHANIKA SOUTĚŽE

Soutěž spočívá ve vložení komentáře pod soutěžní příspěvek na stránce https://www.facebook.com/sweetenergy.cz formou odpovědi na otázku, která je uvedena v příspěvku s informacemi k soutěži.

Každý soutěžící se může zapojit do stejné soutěže pouze jednou během termínu konání soutěže. V případě, že se osoba do jednoho kola zapojí vícekrát, bude vyloučena ze soutěže.

 1. VÝHRY V SOUTĚŽI

Pořadatel soutěže poskytl tuto výhru:

 • Hračka Havohravo Sob Rudolf / Kupón v hodnotě 500,-Kč na nákup v internetovém obchodě sweetenergy.cz
  - každý výherce si bude moci sám vybrat jednu z těchto dvou výher
 1. VÝBĚR VÝHERCE

V soutěži bude vybrán výherce, který bude vylosován pořadatelem soutěže. V případě velkého zájmu o soutěž, se přidá stejná výhra pro dalšího výherce (maximálně však 3).

Organizátor vybere nejpozději do 8. 12. 2020 výherce, kteří splnili všechny podmínky účasti v soutěži. Vyhlášení výherců proběhne označením v komentářích soutěžního vlákna, v samostatném příspěvku na zdi facebookové stránky Sweet Energy.cz, kde bude zaznamenáno losování a kontaktováním formou soukromé zprávy. Výherce bude organizátorem požádán o poskytnutí emailu a adresních údajů za účelem předání výhry. V případě slevového kupónu bude zaslán kód kupónu do soukromé zprávy.

V případě, že výherce neposkytne organizátorovi své kontaktní údaje do 5 pracovních dnů od kontaktování prostřednictvím soukromé zprávy, výherce ztrácí nárok na výhru.

Nárok na výhru ztrácí soutěžící, kteří řádně nesplní některou z podmínek účasti v soutěži v souladu s příslušnými ustanoveními těchto pravidel.

V případě, že nárok na výhru ztratí již vybraný výherce, je organizátor oprávněn ve lhůtě 7 dnů ode dne vyloučení výherce vybrat náhradního výherce postupem podle čl. 4 těchto pravidel, a tuto skutečnost mu ve smyslu těchto pravidel oznámit.

 1. PŘEDÁNÍ VÝHRY

Výhra bude výherci doručena na ním uvedenou adresu nebo výdejní místo při zvolení dopravce Zásilkovna. Slevový kupón bude zaslán do soukromé zprávy.

 1. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SCHVÁLENÍ PRAVIDEL
 2. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné, avšak je podmínkou účasti v soutěži.
 3. Organizátor soutěže upozorňuje, že osobní údaje soutěžícího v rozsahu jméno a příjmení (včetně jejich označení Facebookového profilu), u výherce poté emailová adresa, telefonní číslo a adresa pro doručování, uvolněné v rámci Facebook permission dialogu, budou zpracovány organizátorem soutěže jako správcem a pořadatelem jako zpracovatelem, a to pro účely účasti v soutěži a předání výhry výhercům soutěže.
 4. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu 2 let od ukončení soutěže.
 5. Soutěžící a výherci berou na vědomí, že jejich osobní údaje budou zpracovávané za tímto účelem.
 6. Osobní údaje jsou poskytovány soutěžícími dobrovolně za daným účelem, a to bez nutnosti udělit jejich souhlas na základě plnění práv a povinností z této soutěže a/nebo oprávněného zájmu organizátora.
 7. Organizátor je oprávněn na svém Facebookovém profilu ve vláknu pod soutěží zveřejnit jméno výherce.
 8. Organizátor je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících v celém rozsahu a k účelu výše uvedeného, a to i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem.
 9. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY
 10. Zapojením se do soutěže soutěžící potvrzuje, že se obeznámil se zněním těchto Podmínek soutěže.
 11. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit pravidla nebo podmínky soutěže včetně doby jejího trvání, či soutěž v celém jejím rozsahu zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady. O jakékoliv změně podmínek soutěže je organizátor povinen bezodkladně uvědomit všechny soutěžící.
 12. V případě důvodného podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami.
 13. Organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost elektronické sociální sítě Facebook, doručení e-mailů zasílaných v rámci soutěže, pokud nedoručení nezaviní sám.
 14. Účastí v soutěži nevzniká soutěžícímu automaticky nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. Výhry v této soutěži není možné směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je organizátorem stanovena.
 15. Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.
 16. Tato pravidla, soutěž a vztahy mezi soutěžícími a organizátorem se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.